Als volwassene kun je klachten en problematisch gedrag ontwikkelen waarvoor geen duidelijke verklaring te vinden is. Vaak weet je zelf niet meer precies waar een probleem, een eigenaardigheid of een beperkende overtuiging vandaan komt.

Denk daarbij aan burn-out, terugkerende conflictsituaties, gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid, bepaalde angsten, steeds terugkerende ziekten, nachtmerries, onhandelbaar gedrag, woede-uitbarstingen, moeite met grenzen stellen  etc..  In wezen is elk probleem met regressie-therapie aan te pakken, ook je onzekerheden over hoe te leven, je functioneren en de toestand van je lichaam.

Meestal zullen deze klachten terug te voeren zijn op (misschien heel onbelangrijk lijkende) gebeurtenissen uit de jeugd. Het doel van regressie is de oorzaak van het probleem dat zich voordoet, op te sporen. Het gaat daarbij niet om een precieze reconstructie van de gebeurtenis, maar om erachter te komen waar een emotie vandaan komt : wat is er gebeurd, wie was erbij en hoe beïnvloedt deze gebeurtenis het hier en nu van de cliënt. Met andere woorden: wat is het probleem?

Ik gebruik regressietherapie als onderdeel bij hypnotherapie. In regressie gaan betekent teruggaan naar een gebeurtenis in het verleden, ontrafelen hoe de disbalans ontstaan is die geleid heeft tot het huidige probleem. Daartoe worden er steeds vragen gesteld, waarbij het belangrijk is dat je niet gaat nadenken. Je analytische denken wordt uitgenodigd een beetje aan de zijlijn te blijven. Uitgangspunt is de emotie die je in het hier en nu voelt bij de gedachte aan het probleem. Met regressie- en reïncarnatietherapie kun je ook positieve ervaringen en vermogens opnieuw activeren om jezelf als het ware te ‘herprogrammeren’.

Terug naar vorige levens?

Iemand kan daarbij spontaan in een ‘vorig leven’ terecht komen, maar over het algemeen is het niet nodig erg diep in te gaan op de omstandigheden, het belangrijkste is erachter te komen hoe je de oude emoties met hun afgeleide overtuigingen en mechanismen in het hier en nu kunt omzetten naar gevoelens en patronen die positief uitwerken in je gedrag en beleving. Hoe de herbeleving verloopt is verschillend per persoon: er zijn mensen die allerlei beelden krijgen, anderen ‘weten’ wat er is gebeurd of horen heel veel en weer anderen voelen vooral wat er aan de hand is.

Sommige mensen willen in regressie gaan uit nieuwsgierigheid naar eerdere gebeurtenissen of zelfs naar vorige levens. Bedenk dat er geen waarheidsgarantie is voor wat er feitelijk gebeurd is, het gaat om de belevingswereld en de emoties van betreffende cliënt.

Meer weten?

Maak een afspraak

Regressie met kinderen

Ook bij kinderen werkt regressie prima: het gaat immers niet om een uitvoerige analyse van een gebeurtenis, maar om het opsporen van de oorzaak van een gevoel dat is uitgegroeid tot emotie. Deze emotie leidt tot automatisch gedrag onder bepaalde omstandigheden en dat is waar we last van hebben. Herbeleving van de oorspronkelijke gebeurtenis met bijbehorende gevoelens en gedachten en te komen tot omvorming is het doel.

Met welke klachten komen mensen voor regressietherapie?

 • Faalangst, schuldgevoelens en schaamte; angst- en paniekaanvallen.
 • Sociale fobieën, hoogtevrees, smetvrees, waterangst enz.
 • Gevoelens van schuld en tekortschieten.
 • Gevoelens van depressie en leegte; er niet bij horen, eenzaamheid.
 • Verwerking van rouw en verlies.
 • Depressie.
 • Verwerking van traumatische ervaringen, seksueel misbruik, lichamelijk geweld. Ook van ziekenhuisopname en operaties.
 • Lichamelijke klachten zoals chronische ziektes, obesitas, anorexia, fybromialgie,
 • Spijsverteringsklachten.
 • Allergieën.
 • Tinnitus.
 • Slaapstoornissen en concentratieproblemen; nachtmerries.
 • Impulsief gedrag en stemmingsstoornissen; dwangneurose en perfectionisme.
 • Burn-out.
 • Onverklaarbare pijn, bijvoorbeeld in nek of rug.
 • Slechte gewoontes.